reisgids door het beloofde land

Nellie: ‘We leven in een bijzondere tijd’

reis door de bijbel
behind the scenes
reisverhalen

Leuk dat je een kijkje neemt op het blog van deze website. Hier hopen wij jullie met regelmaat te inspireren met verhalen van reizigers, vlogs van Bert of content over het Beloofde Land. 

THE STORY
CONTINUES...

Wat leven we toch in een bijzondere tijd. We zien en horen dat God zijn eigen woord aan het vervullen is. Want wie had ooit gedacht dat de staat Israël geboren zou worden?

Wie heeft ooit zoiets gehoord?
Wie heeft iets dergelijks gezien?
Zou een land geboren kunnen worden op één dag?
Zou een volk geboren kunnen worden in één keer?
Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen,
of zij heeft haar zonen al gebaard.’

[Jesaja 66:8]

Op 14 mei 1948 werd deze profetie vervuld. De staat Israël werd opgericht. Met overlevenden van de Tweede Wereldoorlog. Zij kwamen… Berooid, ondervoed en zonder geld verlieten ze het toen verwoeste Europa. Er was in het Beloofde Land amper een leger, geen infrastructuur, niets… Maar ze kwamen als pioniers. En ze hadden visie. Nu – nog geen 72 jaar later – is Israël een voorloper op velerlei gebied. Denk aan de Hi-Tech industrie, de gezondheidszorg en aan al die innovaties op agrarisch gebied. 

Dit alles getuigt van Gods trouw aan Zijn volk. 

Wat de profeten hebben gesproken zo’n 3.000 jaar geleden gaat op dit moment in vervulling. Daarom leven wij in een hele bijzondere tijd.

De volgende Bijbeltekst heeft Peter en mij geïnspireerd om een thuiszorg programma op te zetten. Dit startte vlak voor de Golfoorlog begon. Hiermee verleenden we zorg aan nieuwe immigranten uit Rusland. Zij die kwamen uit het land van het noorden, zoals eens Jeremia profeteerde:

‘Zie, Ik doe hen komen
uit het land van het noorden,
Ik zal hen bijeenbrengen van de uithoeken van de aarde;
onder hen zijn blinden en verlamden,
zwangeren en barenden met elkaar:
met een grote menigte zullen zij hierheen terugkomen.

[Jeremia 31:8]

Deze tekst was voor Peter de aanleiding om de opleiding voor verpleging te gaan doen in Israël. Samen met andere vrijwilligers van de NEM hebben we dit project zo’n zes jaar lang begeleid. Dit thuiszorgprogramma bestaat trouwens nog steeds. Het is opnieuw een getuigenis van Gods trouw. 

Graag deel ik nog een mooie profetie uit het Oude Testament met jullie.

‘Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken
en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen
en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen
van de vier hoeken van de aarde.’

[Jesaja 11:12]

Met onze eigen ogen zien wij dat de  terugkeer van de Joden naar hun eigen land. En als jij op reis gaat naar Israël mag je het ook met eigen ogen zien. Een groot wonder in deze moderne tijd waarin wij leven. De vervulling van datgene wat Jesaja eens sprak.

Deze terugkeer wordt in het Hebreeuws ‘aliya’ genoemd. Dat betekent letterlijk vertaalt ‘opgaan’. Opgaan naar Israël  betekent voor de Jood thuiskomen in het land van hun voorvaders. Israël is een smeltkroes van talen en culturen. Denk alleen al eens aan de terugkeer van de Ethiopische Joden. Terwijl ik dit schrijf worden er opnieuw 300 Ethiopische Joden verwacht. 

En wie had ooit gedacht dat na zoveel jaren van communisme en anti-semitisme de grenzen open zouden gaan voor de Russische Joden om naar Israël te gaan? Vanaf het jaar 1990 zijn er ruim 1 miljoen Joden uit de voormalige Sovjet Unie teruggekeerd naar Israël. Per jaar komen er bijna 30.000 Joden die aliya maken thuis. En temidden van alle beperkingen en lockdowns vanwege Covid-19 ging de aliya afgelopen jaar door met ruim 16.000 joden die in Israël aankwamen. De bouw van huizen en aanleg van wegen gaat in versneld tempo door. Hierin hoor je de Psalmist zingen:

‘De HEERE bouwt Jeruzalem weer op,
Hij verzamelt Israëls verdrevenen.
Hij geneest de gebrokenen van hart,
Hij verbindt hen in hun leed.

[Psalm 147:2,3]

Samen met mijn gezin mag ik al 40 jaar in Jeruzalem wonen en ik ben diep onder de indruk van wat ik mag zien. Van hoe God aan het werk is…. 

Jeruzalem

Nellie Spaander

Comments +

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

volg bert op zijn reis door israël

Een unieke serie video's waarbij u kennismaakt met een aantal prachtige plaatsen en bijzondere gebeurtenissen
in Israël! 

category here

my nightly
skincare regime

You can either type this featured post content manually or use a post look-up function in SHOWIT directly. It can also rotate between several posts.

CONNECT

elsewhere:

VERDER LEZEN....

THE BLOG

BERT IN ISRAËL

THE VLOG

Bert plaatst op zijn YouTube-channel met regelmaat een toffe vlog vanuit Israël. Zo reis je vanaf de bank met hem mee!

Check out 

INSTA